Als geheel zelfstandig wonen geen optie is, zijn er in en om Winterswijk verschillende woonvormen die mogelijk bij je passen. Denk aan begeleid en beschermd wonen. In bepaalde situaties is het wellicht mogelijk thuis te blijven wonen en de woning aan te passen door het veiliger en toegankelijker te maken.

Woningaanpassing

Als jouw woning door je beperking niet meer voldoet en aangepast moet worden, kan je aanpassingen doen aan je huis. Heel wat aanpassingen kan je zelf aanschaffen, zoals een beugel bij de toilet of douche. Als aanpassingen nodig zijn die je zelf niet kan aanschaffen, kan een medewerker van De Post met je meedenken over welke mogelijkheden er zijn. Een (deel) van de aanpassingen kan mogelijk vergoed worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lichte hulp thuis

Het kan zijn dat je je prima kunt redden in jouw woning, maar lichte ondersteuning nodig hebt om goed te kunnen wonen. Misschien heb je hulp nodig om het huishouden te doen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

Je kunt bijvoorbeeld zelf een huishoudelijke hulp inhuren. Dit kan goedkoper zijn dan de eigen bijdrage die je moet betalen bij hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wil je weten wat je eigen bijdrage zou worden als je hulp vanuit de Wmo krijgt, dan kan je dat uitrekenen op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Je kan dan een goede inschatting maken of het voor jou voordeliger is om dit via de gemeente te regelen of zelf een huishoudelijke hulp in te huren.

Reken je eigen bijdrage uit op de website van het CAK(externe link)

Meer informatie ondersteuning bij zelfstandig wonen

Wil je meer informatie over lichte ondersteuning door een vrijwilliger of professional? Neem contact op met een medewerker van de Post. Of loop binnen tijdens een inloopspreekuur.

Ga naar de openingstijden

Beschermd wonen met begeleiding

Als je veel zorg nodig hebt en ook niet (lang) alleen kunt zijn, is beschermd wonen misschien mogelijk. Om voor beschermd wonen in aanmerking te komen, heeft de gemeente regels vastgesteld en daarover afspraken gemaakt met zorgaanbieders die beschermd wonen aanbieden. Deze regels zijn gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving, namelijk de Wet langdurige zorg (Wlz).

Je komt niet zomaar in aanmerking voor beschermd wonen. Je kan je niet gewoon inschrijven op een woonplek voor beschermd wonen. Beschermd wonen is er voor iedereen van 18 jaar of ouder die complexe psychische en/of psychosociale problemen heeft. Je komt in aanmerking voor beschermd wonen als je de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig hebt.

Veel specifieke zorgsituaties zijn in samenspraak met de Achterhoekse gemeenten afgesproken en heeft gemeente Doetinchem de functie van centrumgemeente in de regio. De afspraken rondom beschermd wonen zijn ook via de centrumgemeente geregeld.

Een consulent van de Post kan samen met jou, de consulent van centrumgemeente Doetinchem en jouw hulpverleners een aanvraag doen voor beschermd wonen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kijkt of je recht hebt op de aangevraagde zorg vanuit de Wlz. Het CIZ kijkt daarbij of je de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig hebt. Is dat het geval, dan geeft het CIZ een indicatiebesluit af en zij stellen ook een zorgprofiel op.

Meer informatie

Ga naar de website van het CIZ(externe link)

Ga naar de website sociaal domein Achterhoek(externe link)

Of loop binnen tijdens het inloopspreekuur van de Post.

Ga naar openingstijden en contact